TNM091 — Medieproduktion för immersiva miljöer
Hösten 2018

Innehåll

Detta är kurshemsidan för Medieproduktion för immersiva miljöer, TNM091. Denna kurs täcker tekniska förutsättningar, tekniska utmaningar och gestaltningsvillkor för medieproduktioner som presenteras i immersiva miljöer, det vill säga displaysystem som omger betraktaren såsom domer, panoramabio, Head Mounted Display-system och dylikt.

Kursorganisation

Kursen inleds med undervisning i form av föreläsningar och laborationsövningar. Efter detta, under största delen av kursen som går över två perioder, arbetar studenterna med projekt.

Undervisning

Kursdisposition och datum

Första föreläsning2018-09-04
Deadline projektplan2018-10-19 (12:00)
Deadline storyboard2018-11-09 (12:00)
Slutseminarium2019-01-16
Deadline projektrapport2019-01-16 (12:00)
Deadline reflektionsdokument2019-01-18 (12:00)

Examination

Lärare

Karljohan Lundin Palmerius Administration, examination, föreläsningar, laborationer [KJ]
Henry Fröcklin Infrastruktur, laborationer, teknik [Henry]
Niklas Rönnberg Föreläsningar, laborationer, teknik [Niklas]
Erik Sundén Föreläsningar, laborationer, teknik [Erik]
Anna Öst Gästföreläsare i gestaltning för immersiva medier [Anna]

Föreläsningsämnen och material

Föreläsningarna är indelade i ämnen och varje flygblad kommer att behandla ett ämne. Observera att här även listas eventuellt extramaterial som kompletterar föreläsningarna.

00 Kursinformation PDF
01 Displayteknik PDF
02 Videoinspelning och -format PDF
360 Panorama With a Single SLR Camera Web
Omni-directional Stereoscopic Fisheye Images for Immersive Hemispherical Dome Environments Web
03 Online- och offlinerendering PDF
Full Dome for Everyone — part 1–5 Web
Full Dome Articles and Resources Web
04 Immersiva ljud PDF 1
PDF 2
Home-made bin-aural recording (really good) Youtube
YouTube 360 VR Ambisonics Teardown! Web
05 Gestaltning PDF

Laborationer

Genomförda övningar presenteras för handledare samt testas och diskuteras i domen. För godkänt ska även en kortfattad text lämnas in, som beskriver hur studenten kopplar laborationerna till praktisk medieproduktion för immersiva miljöer.

Lab 1 Offline-rendering handledning filer
Lab 2 Realtids-rendering handledning filer
Lab 3 Immersiva ljud handledning filer
Lab 4 Filmat material och media fusion handledning filer

OpenSceneGraph-dokumentation

Projekt

En stor del av kursen är ett grupp-projekt där man tillsammans skapar en produktion för immersiva miljöer.

Nödvändiga aspekter:

Viktigt att tänka på:

Projektplan

En projektplan ska presenteras vid angivet datum, för att säkerställa för handledare och examinator att projektet kommer att färdigställas i tid och hålla kvalitet i linje med kursens mål. Den kan vara kortfattad men ska innehålla åtminstone:

Slutseminarium

På slutseminariet presenteras projektet. Här presenterar varje grupp hur man har tänkt, hur man har arbetat och det slutliga resultatet. Det är viktigt att gruppen diskuterar både tekniska lösningar och hur man har tänkt kring gestaltning och perception.

Projektrapport

Efter slutseminariet lämnas en gemensam rapport över projektet in. Denna kan vara kortfattad men ska redogöra för åtminstone:

Reflektionsdokument

Till sist lämnar ni individuellt in ett personligt reflektionsdokument på en eller ett par sidor. Där beskriver ni er egen insats och uppfattning av projektet, och diskuterar vilka erfarenheter, kunskap och färdigheter ni tycker att ni fått genom projektet.

Tillgängliga generella resurser

Linköpings universitet tillhandahåller utrustning för laborationer och projekt. Nedan listas en del av den utrustning som finns tillgänglig. Fråga handledare, examinator eller övrig personal för mer information.

Avtal för lån av utrustning: avtal.