Göm meny

Geografiska informationssystem

Det övergripande syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om geografiska databaser och ingenjörsverktyget GIS. Dessutom ges en introduktion till generell databasteknik. Efter kursen skall studenten

  • förstå relationsmodellen och frågespråket SQL
  • känna till grunderna inom geografisk informationsteknik
  • känna till ett flertal analysmetoder inom GIS
  • kunna välja och tillämpa rätt analysmetod för olika problemtyper
  • kunna arbeta självständigt med GIS-programvara och kunna redovisa resultat av GIS-analyser i en tydlig och väl strukturerad rapport

 

 


Sidansvarig: Marie-Louise Gustafsson
Senast uppdaterad: 2016-11-02