Göm meny

Geografiska informationssystem för flyg och transporter

Det övergripande syftet med kursen är att ge kunskaper om geografiska informationssystem som verktyg för analyser och vid beslutsfattning, speciellt för uppgifter inom flygsektorn. Dessutom ges en introduktion till generell databasteknik. Efter kursen skall studenten:

  • förstå relationsmodellen och frågespråket SQL
  • känna till grunderna inom geografisk informationsteknik
  • känna till ett flertal analysmetoder inom GIS
  • kunna välja och tillämpa rätt analysmetod för olika problemtyper
  • ha förståelse för hur GIS kan användas för relevanta tillämpningsuppgifter inom flyg- och transportsektorn, tex bullerberäkningar och konstruktion av Visual Approach Charts (VAC) 

 

 


Sidansvarig: Marie-Louise Gustafsson
Senast uppdaterad: 2011-03-21