Göm meny

Schema

För info om tider, salar mm, se webschemat:
Typ av pass
Ämne
Avsnitt i boken
Föreläsningar
 Fö 1 Kap. 1
 Fö 2 Kap. 5 & 6
 Fö 3 Kap. 2 & 11.1-11.7
 Fö 4 Kap. 4 & 8.3-8.4
 Fö 5 Kap. 7 + Fö-material
 Fö 6 Kap. 7 + Fö-material
 Fö 7 Kap. 9 & 10
 Fö 8 Allt...
Laborationer/Datorövningar
 La 1 (GIS-La 1)  
 La 2 (GIS-La 2)  
 La 3 (GIS-La 3)  
 La 4 (GIS-La 4)  
 La 5 (DB-La 1)  
 La 6 (DB-La 2)
SQL
 
 
 La 7 (GIS-La 5)  
 La 8 (GIS-La 6)  
Lektioner
Lektionspassen är i första hand för eget arbete med instuderingsfrågor (tid för att hinna läsa kapitlen i boken och tänka igenom vad det innebär...). Dessa instuderingsfrågor examineras inte på något sätt, utan i slutet på varje lektion tar vi en kort gemensam genomgång av vad vi kommit fram till...
Le 1
Le 2
Le 3
Le 4
Le 5
Le 6

Sidansvarig: ()" href="mailto:">
Senast uppdaterad: