Mer läsning

Sidan uppdaterades senast: 2005-07-19


[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
Gå till LiU.se

Länkar till mer läsning om användbarhet

Se även våra kurssidor på biblioteket för MDI-kurser. Till exempel TDDC21. Här hittar du e-böcker, en lista på relevanta journaler och databaser för egen litterstursidor, med mera.

Ett urval av kurser i interaktionsdesign

Vi erbjuder ett flertal kurser på IDA som fördjupning i design för användbarhet. Här är ämnet är uppdelat områdena användbarhetsdesign, människa-dator interaktion, och interaktionsdesign. Vi erbjuder fler kurser än de som listas här, men de kurser som inte är med i listan kan man bara läsa inom vissa utbildningsprogram.

  • TDDB43: Användbara System
  • TDDB91: Människa-dator interaktion
  • TDDC13: Användbarhestorienterad systemutveckling
  • TDDC07: Design och programmering av datorspel
  • TDDC14/HIID70: Introduktion till interaktionsdesign
  • ETE257: Interaktionsprogrammering

Mer läsning om uppgiftsanalys

Hackos, J. T., & Redish, J. C. (1998).User and task analysis for interface design. New York, NY.: John Wiley & Sons.

Metodresurser på nätet där du kan läsa om hur man genomför metoderna.

Mer läsning om grafisk design

Här kan du läsa mer om grafisk design av dina sidor.

Mer läsning om tillgänglighet

Här kan du läsa mer om tillgänglighet:

XML och (X)HTML

När du gör dina sajter kan det vara bra att validera dem. Du kan använda en validator till det, vilket bland annat finns i länklistan nedan. Den här sajten har korrekta sidor, enligt validatorerna nedan.