28 November29 November30 November01 December02 DecemberMisc Sonification meeting Misc - https://HA, Elias Misc Fixa doodle och ICAD-möte Misc - https://PC sonification Misc FUN Misc - TPM55 ITN, styrelsemöte Misc Inre hamnen, studiebesök Misc ICAD 2023 Misc ICAD board meeting Misc MIT ledningsråd Misc Möte Kim Misc - KO301 InfoVis-möte Misc NATDID, styrelsemöte Misc Victoria, exjobbsframläggning Misc Forskarmöte, Störningsfri stad Misc Avtackning Eva TNM107 - TP56 Fö, resultat, diskussion,mm TNM107 - KO25 Seminarie TNM107 - KO25 Seminarie TDDE39 Meeting Ahmet, om kursen