TNGD10 - Rörliga medier, HT2016

Nyheter

Här kommer nyheter presenteras fortlöpande under kursens gång.

Laborationsanvisningar

Nu är laborationsanvisningarna för laboration 1 uppdaterade lab.1.

Föreläsningsanteckningar

Nu finns slides/föreläsningsanteckningar från de senaste föreläsningarna på sidan med föreläsningsanteckningar.

Changes in the schedule

The scheduled lecture on Thursday the 10 of November is moved to Friday 11 of November 10-12 in K4.

Föreläsningsanteckningar

Nu finns slides/föreläsningsanteckningar från föreläsning 1 - introduktion till kursen, och föreläsning 2 - om dramaturgi, på sidan med föreläsningsanteckningar.