TNM103 - Ljudteknik, HT2020

Information om hemtentan

Hemtentant ska inte hämtas ut på campus, utan var och en ska maila till mig och jag svarar då med hemtentan bifogad. Ni ska maila mig 2 onsdag den 28 oktober mellan 13:00 och 13:30. Inlämning sker som tidigare anvisats genom att ni mailar mig er lösning före 9:00 torsdag den 29 oktober.

Info om spektrogram

Jag har lagt upp lite extra info om spektrogram.

Laboration 9

Äntligen finns anvisningar till laboration 9 uppladdade.

Föreläsning 6 och 7

Nu finns slides och exempel upp till föreläsning 6 och 7. Till föreläsning 7 ska ni spela in ett impulsljud på valfritt ställe. Impulsljudet ska vara kort, ett klapp eller liknande, och det ska spelas in i en i övrigt tyst miljö. Med hjälp av impulsljudet kan vi sedan falta ett annat ljud och därigenom skapa den efterklang som fanns i rummet där ni spelade in impulsljudet på ett sångspår.

Här hittar ni lite mer tips för er inspelning och om ni vill använda en Zoom-ljudinspelare som finns tillgänglig på campus.

  1. Spela in ett impulsljud. Använd en Zoom-ljudinspelare eller er mobiltelefon, eller om ni har annan inspelningsutrustning.
  2. Ta reda på vilken samplingsfrekvens respektive bit-upplösning som er inspelning har.
  3. Ta reda på vilken typ av inspelning ni gör, mono eller stereo (och om stereo, vilken stereovariant som används)
  4. Ta ett kort på inspelningen
  5. Dela inspelningen av impulsen vid föreläsningen

DC-offset och Arduino

Jag har kompletterat laborationerna om Arduino med ett dokument om DC-offset och 8-bitars talprecision. Det finns länkat från varje laboration om Arduino, och ni hittar det även här: dc-offset.pdf.

SuperCollider och Zoom

Vid laborationstillfällena vore det kul om vi kunde lyssna till varandras lösningar, och diskutera skillnader/likheter och vad dessa kan bero på. Zoom är lite besvärligt och använder en samplingsfrekvens på 48kHz, medan era dator (nog) normalt använder 44.1kHz. Ni måste också ställa in i SuperCollider att ni vill använda Zoom som ett ljudinterface. Se först till att Zoom är i gång i bakgrunden. Med hjälp av:
ServerOptions.devices; // all devices
(ServerOptions.inDevices; // input devices)
(ServerOptions.outDevices; // output devices)

listar ni de ljudinterface ni har i datorn. Sedan anger ni följande för att sätta samplingsfrekvensen till 48kHz: s.options.sampleRate = 48000; där s är den "superglobala" variabeln för servern. Sedan anger ni s.options.inDevice = "ZoomAudioD"; respektive s.options.outDevice = "ZoomAudioD"; för att välja Zoom (men kolla vad Zoomenheten heter i er dator) och därefter kan ni starta servern med s.boot;

Fler föreläsningar upplagda

Föreläsningar 4 och 5 med exempelkod för Arduino och SuperCollider finns nu på sidan med Föreläsningar.

Föreläsningsslides och exempelkod

Nu finns slides och exempelkod till föreläsningar 1, 2 och 3 på sidan med Föreläsningar.

Föreläsningar/seminarier i sal

Föreläsningarna på kursen har fått markering seminarium i schemat och kommer att hållas i sal på campus. Detta är för att underlätta undervisningen för mig då jag ofta växlar mellan olika programmvaror och spelar upp ljud från dem (och andra externa enheter). För de som inte vill närvara i undervisningssal så kör jag parallellt Zoom (om behovet finns) här: Zoom.

Laborationer på egen tid och via Zoom

Laborationerna utförs på egen tid och laborationsmomenten som finns i schemat kommer i stället att användas för frågor, diskussioner och redovisningar. Dessa tillfällen är i halvklass, och sker via samma Zoom-länk.