TNM107 - Vetenskaplig metod, HT2020

Nyheter

Deadline för forskningsplan

Datum för inlämning av forskningsplan är satt till onsdag 9 december.

Schemaändring

Det sker en mindre schemaändring då vi byter plats på några föreläsningar.

  1. Föreläsningen måndag 16 november ansluter ni till Niklas Zoomrum för en föreläsning om forskningsmetod med Niklas och Camilla.
  2. Föreläsningen måndag 23 november ansluter ni till Matts Zoomrum för en föreläsning om struktur, teoretisk ram och metod.
  3. Föreläsningen måndag 30 november ansluter ni till Corys Zoomrum för en föreläsning om akademisk och vetenskaplig engelska.

Seminarie 2

Det har blivit ändrade planer för seminarie 2 (och det är mitt (läs Niklas) fel...), då det blir lite väl tajt med tid för att skriva introduktionen samt förbereda en muntlig opposition. Därför har vi skjutit på deadline till torsdag den 19 november för inlämning av introduktionstexten (via Lisam samt genom mail till opponenterna), samt den 26 november för inlämning av opposition (via Lisam samt genom mail till respondenterna).

Digitala tjänster

Kom ihåg digitala tjänster som:

Allt till gängligt via bibliotekets startsida på webben.

Gruppindelning och exjobbsrapporter

Nu finns gruppindelningen och exjobbsrapporter att läsa under Gruppindelning.