TNMK30 - Elektronisk publicering, HT2020

Nyheter

Camillas föreläsning om UX

Här är länken till Camillas Zoomrum för föreläsningen om UX onsdag 18 november 10:15-12:00.

Anmäl projektgrupp

Det är dags att tänka vilka grupper ni vill arbeta i för projektet. Dessa grupper ska göra en inlämningsuppgift och planera en kort presentation om sitt projekt. Denna presentation ska visas på seminarierna den 24 och 25 november. Dessa seminarier kör vi i kvartsklass enligt schemat som kommer att uppdateras på sidan om Utvärdering och design. Till er presentation ska ni skapa ett mood board som kommer att sätta "tonen" för webbsidan, tänk här fäger, teckensnitt, känsla, målgrupp, etc (mood board). Ni ska också göra en wireframe som är en enkel skiss (eller karta) över logiken och navigationen, och var informationen kommer att placeras på webbsidan (wireframe). Samt mockup som är en ritad webbsida, en bild av webbsidan utan funktionalitet eller interaktivitet, som sätter samman känslan i mood boardet med det skissade utseendet i wireframen, och som kan användas för att i ett tidigt skede i en utveckling kunna testa användarupplevelse (mockup).

Om att starta en lokal webbserver

Under Praktisk info finns information om hur man kan sätta upp och köra en webbserver lokalt i datorn.

Föreläsningsslides och exempel

Nu finns föreläsningsslides och exempel från de fyra första föreläsningarna upplagda på sidan med Föreläsningar.

Om att ansluta till datorerna på campus

Med tanke på de nya restriktionerna kommer undervisningen ske per distans via Zoom. Det innebär att ni behöver tillgång till dator med headset eller liknande, surfplatta, eller mobil med Zoom.

Angående lektioner och laborationer - Lektion 1-3 och laboration 1-2 kan lösas i en dator utan webbserver, men efter dessa pass behövs tillgång till en webbserver som kan köra PHP. Ett alternativ till att sitta i datorsal är att fjärransluta till datorerna i labbsalarna som är schemalagda för kursen, för mer information se här: https://www.student.liu.se/studentstod/itsupport/fjarrinloggning?l=sv (samt här https://insidan.liu.se/it/it-i-undervisning/laboration-i-datorsal-pa-distans?l=sv).

För hjälp och redovisning anslut via Zoom till respektive laborationshandledare. När ni behöver kontakt med laborationshandledaren anslut till respektive Zoomrum, anmäl er i chatten och sedan kommer handledaren möta er i ett break-out-rum. Ni hittar Zoom-länkarna på sidan som visar godkända laborationer.