TNM061 3D-grafik för MT2 VT-2011

Allmän information

Schemaändringar

De flesta labpassen på kvällstid är flyttade till dagtid. Det blir trevligare så.

Labkompendier och övrigt labmaterial

Kompletterande teori

Extra frivillig läsning

Inför tentamen

Slutredovisningar 3/6