Läsanvisningar Watt: 3D Computer Graphics
TNM061 2011, examinator Stefan Gustavson

Utöver dessa avsnitt i boken skall hela labkompendiet och allt extra utdelat material betraktas som obligatorisk läsning, såvida inte annat tydligt meddelats.

Ni skall självklart kunna redogöra för innehållet i litteraturen med egna ord, men framför allt skall ni visa att ni dragit lärdomar av materialet så att ni kan generalisera och tänka själva för att lösa teoretiska och praktiska problem inom området datorgrafik och animering. Förståelse är viktigare än detaljer, men många detaljer är förstås viktiga för att få en en djupare förståelse.

Kap 1: Stora delar redan kända

1.1, 1.2, 1.3, 1.5: viktiga förkunskaper från tidigare kurs - repetera om ni behöver!
1.4: Läs översiktligt som grund till kapitlet om raytracing

Kap 2: Delar redan kända

2.1: Delvis redan känt, läs allt ni inte kan noga, allt är viktigt
2.2: Läs översiktligt
2.3: Läs översiktligt
2.4: Läs översiktligt, kopplat till raytracing
2.5: Läs noga, men själva matematiken mer översiktligt

Kap 3: Endast delar ingår i kursen

3.1: Läs noga
3.2 - 3.7: Läs översiktligt

Kap 4: Delar kända sedan tidigare

4.1: Läs noga
4.2: Läs noga
4.3: Läs översiktligt
4.4: Ingår ej
4.5: Läs översiktligt, koppla till raytracing

Kap 5: Större delen känt sedan tidigare

5.1: Förkunskaper, läs noga om ni inte kommer ihåg det
5.2: Förkunskaper, läs noga om ni inte kommer ihåg det
5.3: Delvis förkunskaper, läs översiktligt

Kap 6: Delvis känt sedan tidigare

6.1: Översiktligt
6.2: Känt sedan tidigare, repetera om det behövs
6.3: Känt sedan tidigare, repetera om det behövs
6.4: Översiktligt, kopplat till hårdvara
6.5: Översiktligt
6.6: Känt sedan tidigare, repetera om det behövs
6.7: Översiktligt

Kap 7: Delvis känt sedan tidigare, men repetera allt

7.1: Läs noga
7.2: Läs noga
7.3: Läs noga
7.4: Läs noga
7.5: Läs noga
7.6: Läs noga, men lär er för all del inte formlerna utantill
7.7: Översiktligt
7.8: Läs noga

Kap 8: Det mesta ingår i sin helhet

8.1: Läs noga
8.2: Läs noga
8.3: Läs noga
8.4: Läs noga
8.5: Läs noga
8.6: Läs noga
8.7: Läs noga
8.8: Läs noga
8.9: Läs översiktligt

Kap 9: Ingår

9.1: Läs noga
9.2: Läs noga
9.3: Läs noga

Kap 10: Ingår till vissa delar

10.1: Läs noga
10.2: Läs noga
10.3: Läs noga
10.4: Läs översiktligt
10.5: Läs översiktligt
10.6: Läs översiktligt
10.7: Läs översiktligt
10.8: Läs översiktligt
10.9: Läs översiktligt
10.10: Läs översiktligt
10.11: Läs översiktligt

Kap 11: Ingår till vissa delar

11.1: Läs noga
11.2: Läs noga
11.3: Läs noga
11.4: Läs noga
11.5: Läs noga
11.6: Läs översiktligt
11.7: Läs översiktligt

Kap 12: Ingår till vissa delar

12.1: Läs noga
12.2: Läs noga
12.3: Läs noga
12.4: Läs noga
12.5: Läs översiktligt
12.6: Läs översiktligt
12.7: Läs översiktligt

Kap 13: Ingår ej

Kap 14: Läs översiktligt

Kap 15: Ingår ej

Kap 16: Ingår ej

Kap 17: Ingår till större delen

17.1: Läs noga
17.2: Läs noga
17.3: Läs noga
17.4: Läs noga
17.5: Läs översiktligt
17.6: Läs översiktligt
17.7: Läs noga
17.8: Läs översiktligt
17.9: Läs noga

Kap 18: Ingår

18.1: Läs noga, titta noga på bilderna
18.2: Läs noga, titta noga på bilderna
18.3: Läs noga, titta noga på bilderna
18.4: Läs noga, titta noga på bilderna
18.5: Läs noga, titta noga på bilderna
18.6: Läs noga