TNM061 3D-grafik för MT2, CS1 VT-2020

Allmän information / General information

Labkompendier och övrigt labmaterial / Lab instructions and other lab material

(Läggs upp någon vecka i förväg) / (Will be made available about a week in advance)

Övrigt kursmaterial / Other course material

(Läggs upp i samband med respektive föreläsning) / (Made available at the time of the corresponding lecture)

Fördjupningar och kuriosa / Elaborations and curiosities

(Ej obligatoriskt kursmaterial / Non-mandatory reading)