Final presentations TNM061 2020

English summary:

Final presentations of the projects are going to be held on Wednesday, May 27. Please reserve all day for the event. The exact time and place will be announced later. We don't know yet whether it will be face to face or in some online setting. Each group will have 20 minutes to present their work and take questions from the audience. The oral presentation is the main part, but I will also ask you to submit a brief summary of your project, a PDF file of 1-2 pages, where you present the project and summarize its main results.

Your target audience for the presentation is the actual audience: the other course participants and me. Don't spend any effort repeating things that have been covered in the lectures, but rather point to your specific experiences with your choice of tools and your solution to the problems you encountered.

Slutredovisningar TNM061 2020

Redovisningsdatum (vare sig det blir face to face eller online på något sätt) är nu bestämt till onsdagen den den 27 maj. Vi kommer att behöva mer än fyra timmar för att alla ska hinna presentera, så boka hela dagen.

Exakt tid och plats meddelas senare, men jag vill upprepa det jag redan sagt till de flesta grupper (ursäkta om jag glömde någon) är att det i första hand är en muntlig presentation, naturligtvis med stöd av bilder, video och interaktiva demonstrationer där så är lämpligt. Jag kommer bara att vilja ha en kort skriftlig sammanfattning på 1-2 sidor i PDF-format, där ni kort presenterar ert projekt och dess huvudsakliga resultat. Tänk er det som något publiken kan hålla i handen medan de lyssnar på er presentation och som gör att de kan komma ihåg den bättre efteråt.

Räkna med cirka 20 minuter per grupp för presentationen, inklusive en liten stund efteråt för frågor och diskussion. Visa inte bara resultatet, utan förklara även processen bakom:

Efter varje föredrag tar vi några minuter där ni svarar på frågor från publiken, och eventuellt från mig om det är något jag undrar över. Vi tar korta pauser där det är lämpligt.

Målgruppen för er redovisning är den faktiska målgruppen: jag och era kollegor som gått samma kurs. Bry er inte om att förklara grunderna som gåtts igenom i kursen, utan förutsätt att det är känt, och fokusera på det som ni tycker är unikt för ert projekt. Vissa grupper kanske kommer att ta upp delvis samma saker som ni, men ni behöver inte planera om ert föredrag bara för att någon råkar ta upp liknande saker strax innan ni ska redovisa.

Stefan Gustavson