H4

Lösning: Bäck

BAKEN (byt ut B mot N) NAKEN (associera) NÄCK (byt tillbaka N till B) BÄCK


Last modified: Fri May 10 23:04:21 GMT+0100 1996