R1

Lösning: Rösten

"The voice", som John Farnham sjunger i sången, betyder på svenska "Rösten".


Last modified: Fri May 10 23:03:01 GMT+0100 1996