R2

Lösning: Kolö

ETS7RÄB (baklänges) BÄR7STE (skriv ut 7 med bokstäver) BÄRS JUSTE (associera) ÖL OK (vänd tillbaka) KOLÖ


Last modified: Fri May 10 23:03:08 GMT+0100 1996