R4

Lösning: Bäck

FLÄSKLÅDA (byt Ä mot A) FLASKLÅDA (associera) BACK (byt tillbaka A till Ä) BÄCK


Last modified: Fri May 10 23:03:23 GMT+0100 1996