R6

Lösning: Ommen

FETECKEM (byt M mot N) FE-TECKEN (Fe = järn) JÄRNTECKEN (i-utbrytning) N i JÄRTECKEN (associera) N i OMEN (byt tillbaka N till M) M i OMEN (i-insättning) OMMEN

(Operationerna med N/M kan också göras på några andra olika sätt, och också i något annan ordning)


Last modified: Fri May 10 23:03:42 GMT+0100 1996