S2

Lösning: Tran

XART (baklänges) TRAX (lägg till S) STRAX (associera) SNART (tag bort S) NART (vänd tillbaka) TRAN


Last modified: Fri May 10 23:05:50 GMT+0100 1996