S4

Lösning: Nåtvin

NEDTJÖH (baklšnges) HÖJTDEN (tag bort T) HÖJDEN (associera) NIVÅN (stoppa tillbaka T) NIVTÅN (baklšnges igen) NÅTVIN


Last modified: Fri May 10 23:06:13 GMT+0100 1996