S5

Lösning: Degerö

BZADZAR (i-rebus) ZADZ i BAR (byt D mot N) ZANZIBAR (associera vilt) NEGERÖ (byt tillbaka N tll D) DEGERÖ

En klar ledning till lösningen av denna rebus fanns under bokstaven Z i rallyts ABC.


Last modified: Fri May 10 23:06:25 GMT+0100 1996