S8

Lösning: Hanerik

BYGGERITMÖGEN (associera) UPPFÖR i TMÖGEN (i-rebus) TUPP FÖRMÖGEN (associera) HANE RIK


Last modified: Fri May 10 23:06:50 GMT+0100 1996