S9

Lösning: Störsätter

OSTKRYP MISSBAKDVÄXT (associera, i-rebus) OR BAKD i MISSVÄXT (lägg till EL) OR BAKDEL i MISSVÄXT (associera) OR ARSEL i OÅR (ta bort EL) OR ARS i OÅR (i-rebus tillbaka igen) OROAR SÅR (associera) STÖR SÄTTER

(OK, den här var kanske inte så enkel, men var glada för att vi inte hade den som ordinarie rebus!)


Last modified: Fri May 10 23:11:10 GMT+0100 1996