Rådjurskadaver


Detta rådjurskadaver fanns på motsatt sida av vägen mot plocket "JPG". Vi satte upp plocket för att bespara er denna läbbiga åsyn.

Elaka tungor gör gällande att en viss lagmedlem hittade rädjursresterna en bit längre in i skogen, men pallade upp dem väl synliga närmare vägen för att distrahera rallydeltagarna så att de skulle missa tallriksplocket. Detta är naturligtvis inte sant. Så skulle Öset aldrig göra.


Stefan Gustavson (stefang@isy.liu.se)
Last modified: Mon May 13 16:31:50 MET DST 1996