Anvisningar för mätning

När ni fått fram lösningen till en rebus, tag första och sista bokstaven i lösningen, översätt dessa två bokstäver till siffror enligt nedanstående bokstavstabell, multiplicera dessa tal med varandra och subtrahera sedan antalet bokstäver i lösningen från resultatet. Slutresultatet anger vilken rad i koordinattabellen som anger koordinater och kontrollbeskrivning för nästa kontroll.

A: 4 B: 5 C: 5 D: 3 E: 8 F: 4 G: 9 H: 5 I: 6 J: 3 K: 6 L: 8 M: 9 N: 3 O: 4 P: 5
Q: 4 R: 7 S: 6 T: 8 U: 8 V: 4 W: 6 X: 4 Y: 8 Z: 5 Å: 3 Ä: 7 Ö: 7

Exempel: Öset Luhring. 11 bokstäver. Ö=7, G=9. 7*9-11=52. Titta på rad nummer 52 i koordinattabellen.

Koordinattabell

RadKoordinaterKontrollbeskrivning RadKoordinaterKontrollbeskrivning
1 Nord 4, Väst 241Stenen 26 Syd 217, Öst 199Förgreningen
2 Syd 71, Väst 28Förgreningen 27 Syd 54, Öset 43 Brofästet
3 Nord 30, Öst 12Förgreningen 28 Nord 185, Väst 3Förgreningen
4 Syd 121, Öst 391Förgreningen 29 Syd 57, Öst 99Förgreningen
5 Syd 18, Öst 88Förgreningen 30 Syd 317, Väst 24Förgreningen
6 Nord 192, Väst 8Förgreningen 31 Nord 12, Väst 53Förgreningen
7 Syd 134, Öst 89Gruvhålet 32 Syd 3, Väst 0Förgreningen
8 Nord 35, Öst 19Förgreningen 33 Nord 55, Öst 36Förgreningen
9 Syd 7, Väst 28Förgreningen 34 Syd 9, Väst 45Förgreningen
10 Syd 68, Öst 36Förgreningen 35 Syd 121, Väst 8Förgreningen
11 Nord 48, Väst 52Förgreningen 36 Syd 92, Öst 12Enstaka trädet
12 Syd 13, Öst 19Förgreningen 37 Syd 1, Väst 203Förgreningen
13 Nord 79, Öst 90Förgreningen 38 Syd 22, Öst 60 Förgreningen
14 Nord 271, Öst 12Korsningen 39 Nord 69, Öst 12Bäcken
15 Nord 203, Öst 76 Kröken 40 Nord 171, Väst 38Förgreningen
16 Syd 213, Öst 99Förgreningen 41 Syd 43, Väst 36Sjökanten
17 Nord 6, Väst 67Förgreningen 42 Syd 0, Väst 66Förgreningen
18 Nord 76, Väst 290Bäcken 43 Nord 74, Öst 22Förgreningen
19 Nord 55, Öst 42Förgreningen 44 Syd 11, Väst 81Förgreningen
20 Syd 240, Väst 77Kröken 45 Syd 34, Öst 9Förgreningen
21 Syd 100, Öst 62Förgreningen 46 Nord 1, Väst 72Förgreningen
22 Nord 17, Väst 64Förgreningen 47 Syd 388, Väst 18Förgreningen
23 Nord 96, Öst 55Förgreningen 48 Syd 224, Öst 134Förgreningen
24 Nord 318, Väst 39Rasbranten 49 Nord 404, Öst 341Förgreningen
25 Nord 22, Öst 88Förgreningen 50 Nord 245, Väst 2Förgreningen