Facit

Melodikryss

Ett melodikryss fanns inspelat på bandet efter den första rebusen. Här är lösningen. Ljudet finns inte upplagt på WWW. Vi har inte diskutrymme nog för det.

1
  D
2
  T
17
  I
3
  B
 
  O
 
  X
4
  Y
 
  O
5
  K
 
  O
6
  P
 
  I
 
  P
22
  P
 
  I
 
  L
 
  R
7
  P
 
  R
 
  E
 
  S
 
  L
 
  E
 
  Y
8
  W
 
  E
 
  L
9
  X
 
  R
 
  Z
10
  T
 
  I
 
  O
11
  R
 
  T
 
  A
12
  T
  O
  Z
 
  Z
 
  I
  L
 
  M
 
  E
13
  R
14
  T
 
  E
 
  N
 
  C
15
  C
16
  U
 
  L
 
  T
 
  R
 
  A
 
  V
 
  O
 
  X
 
  N
 
  D
 
  H
 
  S
18
  F
 
  O
 
  X
 
  D
 
  R
 
  L
 
  E
20
  S
 
  U
 
  P
 
  E
 
  R
 
  S
 
  T
 
  I
 
  T
 
  I
 
  O
 
  U
21
  S
  U
 
  T
 
  I
 
  O
 
  N
 
  R
 
  S
 
  L
 
  T
 
  S
  T
 
  I
 
  A
 
  N
 
  S
  A
 
  D
 
  E


Last modified: Fri May 10 20:14:51 GMT+0100 1996