Skuggor och silhuetter

Under en kortare tipspromenad under lunchen ombads deltagarna identifiera skuggor och silhuetter av tio föremål. Bilderna ser du nedan. Svaren finns sammanställda sist i dokumentet.

De rätta svaren

  1. Kulspetspenna
  2. Mungiga
  3. Kassettband
  4. Väckarklocka
  5. Chucknyckel
  6. Ölback
  7. Förgreningspropp
  8. Brevvåg
  9. Mobiltelefon (Nokia 2010)
  10. Hålslag

Last modified: Mon May 13 14:03:02 MET DST 1996