Facit

Tallriksplock

Rallyväg börjar
UHV

SUR

PHR

______

______

______

______

______

______

______
K1
K1
PTV

PTH

SOL

HET

KAK

______

______

______

______

______
K2
K2
HEJ

ÅHA

BYE

BYE

BLA

OCK

GUL

NIA1)

NIA

______
K3
K3
PEF

ÖSE

LUR

KÖR

HEM

TJA

______

______

______

______
K4 (lunch)
K4 (lunch)
SØT2)

TUT

FEL

ÄÅÖ

PUL

______

______

______

______

______
K5
K5
FOY

NÖD

FTP

WVW

MAD

COW

DIS

BSE

JPG

______
K6
K6
OIL

FLU

TBF

IFN

BTO

BÄÄ

SPX

FiS

IIO

______
K7
K7
FIK

BMV

MUU

GAI1)

CPU

NÄE

______

______

______

______
K8
K8
PUH

______

______

______

______

______

______

______

______

______
Rallyväg upphör

Not 1) Visserligen var detta kyrilliska bokstäver i original, men det är ändå bokstäver.

Not 2) Det danska alfabetet innehåller också bokstäver.


Last modified: Mon May 13 16:32:06 MET DST 1996