Leonardo da Vinci: Mona Lisa

Denna tavla har blivit så känd att Mona Lisa är världens mest bekanta ansikte trots att ingen längre fäster någon uppmärksamhet vid henne som person. Hon var visserligen gift, men hon hade inte någon förlovningsring på fingret. I alla fall inte på Leonardos tavla. Den har vi ritat dit.


Last modified: Sun May 12 13:24:13 GMT+0100 1996