Pablo Picasso: Guernica

I originalet är taklampan tänd. Vi släckte den och tände fotogenlampan i stället.


Last modified: Sun May 12 13:19:37 GMT+0100 1996