Leonardo da Vinci: Dam med hermelin

Titeln stämmer inte längre med vår version. Vi har målat om hermelinen till en ful liten tax. (Förlåt, Leonardo!)


Last modified: Sun May 12 13:20:06 GMT+0100 1996