Hokusai: Den stora vågen

Denna tavla innehåller som så många andra japanska konstverk berget Fuji i bakgrunden. Vi tog bort berget.


Last modified: Sun May 12 13:20:21 GMT+0100 1996