Francesco Goya: Avrättningarna den 3 maj

I denna mycket uttrycksfulla gestaltning av en massavrättning står huvudpersonen i vit klädnad med armarna lyfta i en ring av ljus. Däremot gör han inte som i vår version V-tecknet med fingrarna. Händerna är i originalet öppna.


Last modified: Sun May 12 13:21:01 GMT+0100 1996