Edouard Manet: Olympia

Denna på sin tid mycket omdiskuterade målning har en erotisk underton, bland annat på grund av en svart rosett runt halsen på den nakna Olympia. Vi tog bort rosetten.


Last modified: Sun May 12 13:21:15 GMT+0100 1996