Michelangelo: Skapelsen

Denna berömda scen från Michelangelos takmålningar i Sixtinska kapellet i Peterskyrkan i Vatikanen skildrar hur Gud ger Adam livsgnistan genom att sträcka ut ett finger. Han använder dock i originalet pekfingret, inte långfingret.


Last modified: Sun May 12 13:21:28 GMT+0100 1996